heating-oil

Kurilno olje

Kurilno olje se uporablja kot gorivo za gretje domov in manjših toplarn. Je mešanica derivatov, ki se proizvaja z atmosfersko ali vakumsko destilacijo nafte, s tako imenovanim kataličnim razbijanjem (catalytic cracking) in nadalnjim odstranjevanjem žvepla z metodo kataličnega uparjanja. Z zgorevanjem kurilnega olja se sprošča toplotna energija, ki se uporablja za segrevanje vode za industrijsko ali kmetijsko uporabo.

Razvojne usmeritve

Višja kakovost kurilnega olja je zahtevana s strani okoljevarstvenih smernic. Smer razvoja kvalitete kurilnega olja gledano s strani okoljevarstva je zmanjševanje žvepla in kovinskih delcev v kurilnem olju. V skladu z zakonskimi zahtevami in kvaliteto kurilnega olja je trend zmanjševanje vsebnosti žveplenih primesi v naslednih letih.

Zakaj ECO OIL kurilno olje?

Z mešanjem pravilne zmesi kurilnega olja z različinim postopki predelave nudimo proizvod, ki je v skladu z vsemi obstoječimi specifikacijami in standardi. ECO OIL kurilno olje vsebuje najmodernejše fukciolnalne dodatke, ki:

  • nudijo dobro izgorevanje pod pravilnimi pogoji v kurilni sezoni,
  • ne absorbirajo vode.

V primeru skladiščenja v neogrevanem ali nepodkletenem prostoru se viskoznost spremeni pri temperaturah pod 0 °C.

Minimalna meja prečrpavanja kurilnega olja je 5 °C, za doseganje pravilne hlapnosti pa 20 °C.

V primeru podaljšanega skladiščenja bo vlaga kondenzirala v posodi (cisterni) zaradi nihanja oz. fluktuacije temperature, ki lahko pripomore k povišanju vsebnosti vode. Voda ki se akumulira v cisterni znižuje parameter zgorevanja in z akumulacijo na dnu posode oz. cisterne onemogoča uporabo produkta, zato je pri daljšem skladiščenju priporočeno pregledati vsebnost vode v cisterni.